Bierdzańska Woda

Opis

Bierdzańska Woda, str., dług. 11,74 km, pd. Brynicy (→ BudkowiczankaStobrawaOdra), wypływa 3 km na wsch. od Bierdzan, uchodzi na płd. od Jełowej

Etymologia

N. niem. Teufelsbach od ap. Teufel ‘diabeł’ i od ap. Bach ‘potok, strumień’. Być może za pośrednictwem n. ter. Teufels Schlucht 1896 MpMbl(5175) (: ap. Schlucht ‘parów, wąwóz’), które w MPol mylnie uznano za n. str. N. Bierdzańska Woda została wprowadzona urzędowo po 1945 r., nawiązuje do n. m. Bierdzany NMPol I 186–7.

Literatura

SNGŚl I 50, V 28

Uwagi

N. ter. Teufels Schlucht 1896, 1940 MpMbl(5175)

Dokumentacja

Teufelsbach

1828 Zedlitz II/1, 317

Bierdzańska Woda

po 1948 KUNM

Teufels Schlucht — Bierdzańska Woda

1951 MPol nr 62 poz. 825

Bierdzańska Woda, -ej -y formy przypadka zależnego: D

1951 Rosp 12

Bierdzańska Woda a. Kobyla

1983 HO nr 64

Bierdziańska Woda

2003 GUGiK

Bierdzańska Woda, -ej -y formy przypadka zależnego: D

2006 HPol I 13

Oprac.: PS

[Powrót]