Gołuba W opracowaniu

Opis

Gołuba, str., dług. 6,74 km, ld. Banówki (→ Zalew Wiślany), wypływa na płn.-wsch. od mta Braniewo, warm.-maz., jako ujście przyjęto punkt przecięcia strugi granicą Polski

Literatura

Biolik, HE V 47–8

Dokumentacja

Schwitze

1927 MpGrbl 28

Schwitze

1930 FroelO 68

Schwitze

1931 Mp-100(31–30)

gw. Świca

1947 Ley II 79

Świca

1959 Ley II 79

Goluba

1964 Mp-25(bran 2)

Gołuba

1971 Mp-50(202.3)

Gołuba

1980 PHP II 1F

Goluba, -y formy przypadka zależnego: D

2003 GUGiK

Gołuba

2005 AtPHP(F–2)

Gołuba, -y formy przypadka zależnego: D

2006 HPol I 75

Oprac.: RP

[Powrót]