Twarożek (1) W opracowaniu

Opis

Twarożek (1), jez., pow. 7,06 ha, na zach. od Jerzwałdu, warm.-maz., gm. Zalewo

Dokumentacja

Twaruczek See

1926 Ley II 137

Twaruczek See

1931 Mp-100(33–29)

gw. Twaróżek

1932 Ley II 137

Floss See

1938 Ley II 137

Twaróżek Twaroczek jez.) a. Twaruczek See a. Flos See

1965 HW nr 623

Twaroczek, -czka, Twaróżek, Twaruczek See, Floss See formy przypadka zależnego: D

2004 GUGiK

J. Twaroczek

1982 Mp-25(221.42)

Jez. Twaroczek

1991 Mp-10(221.423)

Jez. Twaroczek

1998 Mp-50(N-34-76-C)

Twarożek ; -a formy przypadka zależnego: D

2006 HPol II 361

Oprac.: RP

[Powrót]