Strzegomka (2) W opracowaniu

Opis

Strzegomka (2), rz., dług. 79,30 km, ld. Bystrzycy (→ Odra), wypływa na płd. od wsi nagórnik, płynie przez mto Strzegom, uchodzi we wsi Samotwór na płd.-zach. od Wrocławia

Literatura

SNGŚl XIII 97
DomKart

Dokumentacja

die Striegebach

1689 Lucae 2166

das Strigauisch Wasser

1736 MpWielWol

mit dem Striegauischen und Schwarz -Wasser

1783 NeuwerzOder 139

Das Strigauer Wasser

1785 Z V 184

Das Striegauer Wasser. Striegenwasser. )

1801 WBeschr I 5

Das Striegauer Wasser

1802 WBeschr VI 34

Striegausche Wasser

1802–03 MpGillyPr

Striegauer Wasser

1809 MpAtSchl 11

das Striegauische Wasser

1817 Fischer I 20

das Strigauer Wasser

1828 Zedlitz II/1, 218

Das Strigauer Wasser , auch die Zesla und Ziyska genannt

1828 Zedlitz II/1, 233

Striegauer Wasser

1838 HoffTeu 106

Das Striegauer Wasser

1839 Hoffmann 75

Striegauer Wasser

1845 K 811

My po moście żelaznym rzeczkę Strzygę przeszli formy przypadka zależnego: B

ok. 1850 Stęczyński 226

Wystrzyca Strzygowskiéj Wystrzycy formy przypadka zależnego: D

1883 Kopernicki 8

Srygowska Wystrzyca

1883 Kopernicki 116

das Striegauer Wasser

1885 A 30–31

Streigauer Wasser

XIX L 23

Pełcznica, niem. Polsnitz, rzeka, prawy dopływ Strzygonki Strieganer Wasser ), która z Bystrzycą formy przypadka zależnego: D

1886 SG VII 938 (tu ?)

Strzegomka

po 1948 KUNM

Strzegomka Striegauer Wasser

1949 MPol nr 17, poz. 225

Strzegomka, -i — Striegauer Wasser, Zerla formy przypadka zależnego: D

1951 Rosp 315

Strzegomka Czarna Woda )

1977 Mp-25(462.22)

Strzegomka Strzegomska Woda )

1997 Mp-50(M-33-34-C)

Strzegomka a. Czarna Woda a. Strzygowska Woda a. Strzygłowska Woda a. Strzygonka das Striegauer Wasser a. Zerla

1983 HO nr 73

Strzegomka, -i formy przypadka zależnego: D

2006 HPol I 277

Oprac.:

[Powrót]