Strwiąż (2) W opracowaniu

Opis

Strwiąż (2), rz., dług. 48,75 km, ld. Dniestru wypływa we wsi Strwiążek, płynie przez Ustrzyki Dolne, uchodzi na Ukrainie

Literatura

SHGSk III 156
Babik 261–2
Wolnicz-Pawłowska, OnwP 184-5

Dokumentacja

Strwiąz

1509 SHGSk III 156

Strwiązyk

1532 SHGSk III 156

Strwiązek , Strwiązyk , Strwiązyczyk

1541 SHGSk III 156

Strwyązem , Strwiazem , Strwaszem , Strwiazem formy przypadka zależnego: N

(1565) SHU 533

Strwiaz , Strwyąsz , Strwiąza , Strvjač formy przypadka zależnego: D

(1565) SHU 533

Strwiąz

1790 MpLiesg

Strwiaz

XVIII Babik 261

Sterevjažъ

1884 Babik 261

Strywihor

1890 SG XI 425

Strvjažъ , Strvjačъ

1917 Babik 261

Strwiąż

1922 Mp-100(51–35)

Strwiąż

1938 Mp-100(51–35)

Strvjaž

1952 Babik 261

Strwiąż

1962 Mp-25(ustd 2, 3, 4)

Strývogir

1971 Babik 261

Stryvihor, -u formy przypadka zależnego: D

1979 SHU 533

Strwiąż

1980 PHP II 6J, 6K

Strivionis , Strjaž , Stŕaž , Strvyonz , Stryvigorъ , Stryvíhor

XX Babik 261

Strwiąż

2003 GUGiK

Strwiąż

2005 AtPHP(J–12)

Strwiąż, -a

2006 HPol I 277

Oprac.:

[Powrót]