Sama W opracowaniu

Opis

Sama, rz., dług. 40,02 km, ld. Warty (→ Odra), wypływa z jez. Lusowskiego, płynie przez Kaźmierz, Szamotuły, uchodzi w mcie Obrzycko, wlkp.

Literatura

Duma, Warta I 213–14

Dokumentacja

Glowna

1436 SHGPn I 491

Glowna

1445 SHGPn

Glowna

1519–30 Koz III 184

Glownya , Glowna

1527 SHGPn I 491

Głowna

1571 Koz II 184

Samica Zachodnia

1883 Kopernicki 11

Samica Szamotulska

1887 SG VIII 952

Sama , Samica

1889 SG X 249

Samica Zachodnia

1893 SG XIII 104

Sama

1949 SPDO

Sama

1962 Mp-25(poz 4, szam 9, 6, 3, 2)

Sama

1963–75 UNm

Struga

1963–75 UNp

Sama

1980 PHP II 3B

Sama a. Samica a. Samica Szamotulska a. Samica Zachodnia a. Główna a. Struga Zama-Bach a. Zama

1983 HO nr 176

Sama, -y formy przypadka zależnego: D

2006 HPol I 247

Oprac.:

[Powrót]