Gil (2) W opracowaniu

Opis

Gil (2), jez., pow. 183,00 ha, ok. 5 km na płn.-zach. od wsi Tabórz i na płd. od wsi Kotkowo, warm.-maz., gm. Łukta

Literatura

BiolikDrw II 97
BiolikOstr 108

Dokumentacja

see Geile

(1331)XIV PrUr II 489

Gehlen

1557 Ley II 154

Gehelen

1573 Ley II 154

Geil

1595 HenErcl II 11

Geil S.

1629 MpHenn2

Gehl See

1796–1802 MpSchröt XVI

Gehl See

ok. 1845 MpRey nr 33

Drwęckie jezioro … na zachód jezioro Gil … nad jez. Gil Gehlsee )

1881 SG II 176, 568

Gehlen

1898 BiolikOstr 108

Wilder Gehl See

1926 Ley II 154

Wilder Gehl See

1931 Mp100(33–30)

gw. Dziki Gil

1931 Ley II 154

Gehl See Gil, Gila formy przypadka zależnego: D

1950 MPol nr 52, poz. 588

Gil

1959 Ley II 154

ex Gil a. Dziki Gil a. Wilder Gehl See a. < Geil > a. < Gehelen > a. < Gehlen >

1965 HW nr 606

Gil k

1974 Grudn 116

Gil, -a formy przypadka zależnego: D

2006 HPol II 85

Oprac.:

[Powrót]