Banówka

Opis

Banówka, rz., dług. 49,57 km, d. Zalewu Wiślanego (→ Zalew Wiślany), ramię główne i jego źródło leży na wsch. od wsi Wyszkowo, przepływa przez Rusewo, Banowski Młyn i Nowe Banowo, uchodzi poza granicami Polski, ok. 2 km na zach. od wsi Deutsch Bahnau, dziś Baltijskoje w obwodzie kaliningradzkim (Rosja)

Etymologia

N. w. pierwotna pruska, od rdzenia * ban -, z suf. -aw-, -ow- , por. np. lit. n. w. Banikiškis , tu z suf. -ka . N. w. od n. osady Banowo , por. Neubahnen al. Neu-Bahnau 1886 SG VII 6; zob. też n. osady Banowski Młyn , por. Bahnausche Mühle 1785 Goldb 12.

Literatura

Biolik, HE V 2

Uwagi

N. ustalona przy dorzeczu Pasłęki na posiedzeniu KUNMiOF w dniu 29.01.2003

Dokumentacja

Banow

1334 Ger 16

Banow

1334 MWrm I 157

super flumen, quod Banaw dicitur

1339 PrUr III 181

ad fluuium dictum Banow

1374 MWrm II 522

dem vliße Banaw

1495 SHGWrm(Arch. Gött. Schiebl. XXV, 78)

Banaw fl.

1576 MpHenn1

Banaw

1595 HennErcl II 8

Banaw fl.

1629 MpHenn2

Bahnau Fl.

1796–1802 MpSchröt X

Bahnau

1927 Ley II 70

Bahnau

1937 MpMbl(1686)

Bahnau Banówka, -i formy przypadka zależnego: D

1949 MPol nr 76, poz. 946

Banówka, -i Bahnau formy przypadka zależnego: D

1951 Rosp 4

Banówka

1964 Mp-25(bran 2)

Banówka

1980 PHP II 1F, 1G

Banał Banówka ); Banówka Banał )

1991 Mp-10(212.122)

Banówka, -i formy przypadka zależnego: D

2006 HPol I 4

Dokumentacja

Db. Mamonowka
db. Mamonowka , Banał

2002 GUGiK

Oprac.: RP

[Powrót]