Staw (42) W opracowaniu

Opis

Staw (42), jez., pow. 20,9 ha, we wsi Płociczno, podl., gm. Suwałki

Literatura

Falk I 182
BiolikSuw

Dokumentacja

J. Staw

1929 Mp-100(32–36)

Staw . Jeziorko […] pomiędzy wsiami Płociczno i Gawrych Ruda. Mały odpływ z tamą przy młynie łączy je z Wigrami

1934–37 Falk I 182

gw. staf lub stavek

1934–37 Falk I 182

Staw , gen. Stawu formy przypadka zależnego: D

ok. 1960 UN Suw(159/14)

Jez. Staw

1964 Mp-25(suw 9)

J. Staw

1980 PHP II 1J

Staw

1999 AJP III 58

Jez. Staw

2005 AtPHP(K–2)

Staw, -u formy przypadka zależnego: D

2006 HPol II 326

gw. staf, stavu formy przypadka zależnego: D

Oprac.:

[Powrót]