Brzeźne Jezioro

Opis

Brzeźne Jezioro, jez., pow. 9,63 ha, na płn. od wsi Ględy, warm.-maz., gm. Łukta

Etymologia

N. niem. to substytucja fonetyczna n. pol. (wymawianie w gw. ostródzkiej głoski ź z silną palatalnością z możliwością jej percepcji w postaci j , a ta w dial. dniem. mieszała się z g ), czł. drugi kalka ap. jezioro . N. pol. zestawiona, od przym. brzeźny ‘brzozowy’ + ap. jezioro .

Literatura

Biolik, HE V 63
BiolikOstr 100

Dokumentacja

Breggen S.

ok. 1893 KDR nr 133

Breggen See

1926 Ley II 231

Breggen-S.

1931 Mp-100(33–30)

gw. Brzeźne Jezioro

1931 Ley II 231

Breggen See

1936–39 Ar 762

Brzeźne Jezioro

1959 Ley II 231

Brzeźne

1974 Grudn 112

Oprac.: RP

[Powrót]