Podkówka (2) W opracowaniu

Opis

Podkówka (2), jez., pow. 6,50 ha, na płn.-wsch. od Likus, dziś na terenie Olsztyna

Literatura

Biolik, HE VIII 304

Dokumentacja

Zydynek jez.

1917 BarczGW 36

gw. Zydynek

1925 Ley II 221

Siegensee

1938 Ley II 221

Sigennek S.

ok. 1940 Ley II 221

Zydynek

1959 Ley II 221

Jez. Zydynek

1964 Mp-25(olsz 5)

Podkówka, Kopytko

1983 Expl

Podkówka, -i formy przypadka zależnego: D

2006 HPol II 273

Oprac.:

[Powrót]