Małszeweckie, Jezioro W opracowaniu

Opis

Małszeweckie, Jezioro, jez., pow. 39,20 ha, w Małszewku, na zach. od wsi Dźwierzuty, warm.-maz.

Dokumentacja

Małszewko

1882 KętL 396

Małszewko , niem. Malschöwen, dobra ryc. nad jez. t. n.

1885 SG VI 79

Malschöwer See

1902 MpMbl(2291)

Malschöwer See

1922 Ley II 342

gw. Małsewko

1924 Ley II 342

Malschöwer See

1929 MpMbl(2291)

Malschöwer

1930 Mp-100(34–32)

Malschöwer See

1939 Ley II 342

Malschower See Małszeweckie Jezioro, -kiego -ra formy przypadka zależnego: D

1953 MPol nr 34, poz. 432

Małszewskie, Jez. - a. Małszewko Malschower See

1965 HW nr 530

J. Małszeweckie

1971 Mp-50(223.3)

J. Małszeweckie

1982 Mp-10(223.343)

J. Małszeweckie

1998 Mp-50(N-34-78-D)

Jezioro Małszeweckie, -a -ego, Małszewko formy przypadka zależnego: D

2004 GUGiK

Jezioro Małszeweckie, -a -ego formy przypadka zależnego: D

2006 HPol II 200

Oprac.: RP

[Powrót]